Disse allmenne vilkår gjelder mellom Vannsport AS, (”Ecosport”), org.nr: 922 162 700, Kirkeveien 157, 0451 Oslo, og den som i egen person (”kunden”) treffer avtale med Ecosports konceptbutikk, ombud eller gjennom leie online. Disse vilkår gjelder for leie og kjøp av vintersportutstyr og andre tjenester som Ecosport gir.

Aldersgrense og legitimasjon

For å få leie utstyr av Ecosport må kunden være fylt 18 år og kunne vise gyldig legitimasjon.

Ecosports ansvar

Ecosport er ansvarlige mot kunden for hva denne avtalen innebærer. Oppgifter på hjemmesiden (www.ecosport.no) og i annen sentralt styrt informasjon er bindende for Ecosport, men kan endres innen avtalen blir møtt dersom klare forbehold blir gjort, og kunden tydelig informeres om endringen. Ecosport reserverer seg mot eventuelle pris- eller trykkfeil. Kunden får en skriftlig bekreftelse på sin betalte forhåndsbooking og andre nødvendige handlinger. Kunden har rett til å få tillbake hele leiebeløpet om det leide produktet har blitt ødelagt gjennom normal bruk av det reklamerte produktet. Utstyret som kunden leier av Ecosport forblir Ecosports eiendom innen, under og etter leieperioden.

Kundens ansvar

Utstyr
Kunden er ansvarlig for leid utstyr og bruker utstyret på egen risiko. Utstyret kan utsettes for normal slitasje, noe som betyr slitasje som oppstår ved riktig bruk av produktet. Hvis utstyret til Ecosport anses ikke brukt på riktig måte, vil en reperasjons- og/eller tilbakestillingskostnad belastes kunden. Hvis utstyret blir ubrukelig som følge av unormal slitasje eller blir stjålet, er kunden pliktig til å betale kompensasjon og kunden betaler for kostnadene for å gjenopprette produktet til samme tilstand som på leietidspunktet, men til den høyeste brukte prisen for produktet. Hvis kredittreperasjon er nødvendig etter kundens bruk, vil Ecosport kreve et gebyr på 299 NOK. Smøreski må rengjøres før retur, dersom dette ikke gjøres vil Ecosport kreve et gebyr på 149 NOK.

Returnering: Kunden skal returnere leieutstyret i samme fysiske butikk som det ble leid i, med mindre annet er avtalt mellom Ecosport og kunden. I tilfelle forsinket retur krediterer Ecosport kunden for èn daglig leie av leieutstyret for hver manglende dag utstyret ikke er retunert.

Betalingsvilkår

Betaling
Ved forhåndsbestilling av utstyret betales hele summen ved bestilling, eller
om annet er avtalt mellom partnerne. Ved direktebestilling av sesong og/eller korttidsleie betales hele summen ved leietidspunktet. Ingen etterbetaling skjer ved påbegynt leieperiode. Ved å betale, aksepterer kunden disse generelle vilkårene.

Avbestilling:
Ved avbestilling opp til 3 dager før leveringsdato, vil hele leiebeløpet bli refundert. Hvis avbestillingen skjer mindre enn tre dager før levering, kreves det legeattest for å få tilbake leien. Hvis kunden ikke har gyldig legeattest, forbeholder Ecosport seg retten til ikke å tilbakebetale leiebeløpet.

Definisjon av leieperioder

Sesongleie av vinterutstyr viser til leieperioden 1. mai 2019 til 30. april 2020 og gjelder ved leie i Ecosports konseptbutikk og via Ecosports leie online. Korttidsleie refererer til en periode på 1-8 dager. Kunden har rett til tre reisedager i forbindelse med den kortsiktige leieperioden.

Bytte av leieutstyr

Butikk
Utskifting av skistøvler og snowboardsko er gratis. Ved skifte av alpint og snowboard, pålegger Ecosport et gebyr på 149 kr per par. Hvis kunden ønsker å bytte til et utstyr i en dyrere prisklasse, legges også forskjellen til. Det gjøres ingen tilbakebetaling ved bytte til billigere utstyr.

Leie online
Ved skifte av alpint, langrenn, topptur og snowboard, pålegger Ecosport et gebyr på 49 kr per par og fraktavgiften som kunden er ansvarlig for. Ved skifte av alpint, langrenn og snowboard, vil Ecosport ta et gebyr på 149 kr per par i tillegg til fraktavgiften som kunden er ansvarlig for. Hvis kunden ønsker å bytte til utstyr i en dyrere prisklasse, legges forskjellen i tillegg til fraktavgiften. Det gjøres ingen tilbakebetaling ved bytte til billigere utstyr.

Kjennetegn på leieutstyret

Utstyrets tilstand, egenskaper og tekniske karakter kan variere fra utstyr til annet, samt sortering, modell, størrelser og lengder i hver produktkategori.

Kjøp av leieutstyr

Ved kjøp av leieutstyr reduseres leieprisen for leieproduktet med 50% av kostnadene for den siste sesongsbestemte leieperioden, eller 100% av kundens siste 1-8 dagers leie. Kunden betaler forskjellen for å kjøpe leieutstyret.

Personopplysningsloven (PUL) og databeskyttelsesdirektivet (GDPR)

Ved å betale for leieperioden, samtykker kunden til at personopplysninger kan behandles av Ecosport. Hensikten er å muliggjøre vanlig kundeadministrasjon og å sikre at Ecosport får tilgang til pålitelig personlig dokumentasjon og å administrere og behandle alle materielle og personskader. Informasjonen kan også brukes til å informere kunden om Ecosports nyheter og tilbud.

For et sammendrag av hvilke personopplysninger vi lagrer og hvordan vi bruker dem, se vår integritetspolicy